No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

News (ข่าว)
 

ประกาศผลสอบเข้า แพทย์ และทันตแพทย์ โควตาพื้นที่ โครงการพิเศษ

คำค้นหา :        
เวลา : 2013-02-04 22:53:20
/ ผู้โพสเนื้อหา : admin

มติชนออนไลน์ รายงานว่า วันนี้ (4 ก.พ.) ได้มีการเผยแพร่ ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 5 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัย / สถาบันของรัฐ ตามโควตาพื้นที่ / โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2556

ประกาศระบุว่า ตามประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แหํงประเทศไทย (กสพท) ฉบับที่ 1 เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 ผำนระบบ รับตรง (Direct Admissions) ข้อ 2.6, ข้อ 10.1.1 และ 10.1.2 กสพท จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัย / สถาบันของรัฐ ตามโควตาพื้นที่ / โครงการพิเศษในปีการศึกษา 2556 เพื่อยืนยันก่อนตัดรายชื่อออกจากบัญชีผู้สมัครสอบระบบรับตรงฯ ของ กสพท นั้น


บัดนี้ คณะ / สถาบัน ได้ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ตามโควตาพื้นที่ / โครงการพิเศษตำง ๆ ในปีการศึกษา 2556 ดังมีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ดังนั้น กสพท จึงจะไม่นาคะแนนของผู้ที่มีรายชื่อแนบท้าย มาประมวลผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบรับตรง (Direct Admissions) ของ กสพท ดังนั้นหากผู้สมัครที่มีรายชื่อแนบท้ายเห็นว่ารายชื่อที่ประกาศไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อแนบท้ายติดตํอสถาบันที่แจ้งชื่อมาแห่งนั้น ๆ โดยตรง ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่ารายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ถูกต้อง

เปิดดูรายชื่อที่นี่


ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์มติชน
57-09-24 ปลูกถ่ายแนวคิด อนุรักษ์ป่าไม้ยั่งยืน
57-09-24 มอบรางวัลวันเยาวชนประจำปี2557
57-09-24 มอบรางวัลวันเยาวชนประจำปี2557
เวลา : 2014-10-19 05:56:33 / อ่านแล้ว ( 7 )
57-09-26 TRUE LAB @ Thammasatศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรม
57-09-26 แถลงข่าวจัดงานวันครูโลก
57-09-26 แถลงข่าวจัดงานวันครูโลก
เวลา : 2014-10-19 05:56:29 / อ่านแล้ว ( 7 )
57-09-26 รมว ศึกษาธิการเตรียมเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการระดับสูง
 
ชื่อผู้แสดงความเห็น
มีอีกเพียบเลื่อนลงไปดู
รายละเอียด
 
 ?ใส่รหัสลับ ใส่ให้ตรงกันครับ
 
ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
- ไม่โพสข้อความหยาบคาย หมื่นสถาบัน
- ไม่โพสข้อความโฆษณาต่างๆ จดหมายลูกโซ่
- ไม่โพสข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย
* หากพบเห็นจะถูกแบนทันที
     

 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา